مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
به حق برایتان می گویم : بنده نمی تواند خدمتگزاردو پروردگار باشد و هرچه بکوشد، باز یکی را بر دیگری ترجیح خواهد داد. همچنین خدا دوستی و دنیا دوستی، برای شما جمع نخواهد شد . [عیسی علیه السلام]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد