مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
انصاف خواهی از برادران، از انصافْ به دور است . [امام صادق علیه السلام]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد