مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
از دست شدن دوستان ، غربت است . [نهج البلاغه]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد