مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
اگر آن که خواهى نیستى بارى بدان ننگر که کیستى . [نهج البلاغه]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد