مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
هر که در آنچه فرا می گیرد بسیار بیندیشد، دانش خود را استوار ساخته و آنچه را نفهمیده می فهمد . [امام علی علیه السلام]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد