پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  ميلادحضرت باقرالعلوم عليه السلام
كيستم؟ گنجينه ي آيات قران باقرم من/ مي شكافم علم را، معناي ايمان باقرم من/ كيستم؟ تسبيح گوي حي سبحان باقرم من/ روشني بخش طريق هر مسلمان باقرم من/ با كلام خويش بشكافم علوم آسمان ها/ مي شناسم راه هاي آسمان ها،كهكشان ها/ باخبر هستم من از اسرار و افكار و نهان ها.
  تبِ عاشقانه
به لحظه هاي تب عاشقانه ات سوگند/به اشك و ناله و آه شبانه ات سوگند/به آن كه در همه دم نام اوست ورد لبت/به آيه هاي خداي يگانه ات سوگند/تو با خداي خودت رمز و رازها داري/به رمز و راز دم محرمانه ات سوگند/من از تو دورم و تو در كنار من هستي/به شور زندگي زيركانه ات سوگند/به لب ترانه ي آيات وحي را داري.
  حسن روحاني، بر عليه اسلاميت و جمهوريت!
در عمر 40 ساله انقلاب اسلامي، جريانات غربگرا، (جبهه ملي، نهضت آزادي، کارگزاران سازندگي، احزاب منحله مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامي، که از مکتب ليبراليسم پيروي مي کنند) بعنوان ستون پنجم دشمن، ماموريت حمله به اسلاميت و جمهوريت نظام اسلامي را داشته و دارند،
  چهل سالگي
چل سال پيش، صبح رسيد، آفتاب هم/ در يک سپيده زاده شدم، انقلاب هم/ از خردسالي از همه دنيا به خانه مان/ سگ ها شدند حمله ور و اضطراب هم/ باباي ما که دل به خداوند بسته بود/ مأيوس کرد دشمن ما را، عِقاب هم/ چل سال جنگ، فتنه، ترور، اغتشاش را/ تدبير و چاره کرد، حساب و کتاب هم/ در زير سايه اش گره اي کور و گم نبود.
  شب‌بوي هجده ساله
شب نگاه خويش را باور نداشت/اشك و آه خويش را باور نداشت/آه يعني اين همان آلاله است!؟/اين همان شب‌بوي هجده ساله است!؟/اين همان ياس سيه پوش من است !؟/اين همان فرياد خاموش من است !؟/قير شد شب داد زد ناگاه : نه!/اين همان ياس است يعني!؟ ... آه نه!/پس چرا اينگونه آرام است ... آه/اشك من آخر چرا رام است!؟ ... آه!
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003